Въпроси и отговори

Това каменни плочи ли са или бетонови блокчета?

Не са нито плочи, нито блокчета. Всички подове на АРТБЕТОН са монолитни, непрекъснато армирани повърхности и следователно не подлежат на пропадане и разместване. Това е голямата разлика между непрекъснато армираната бетонна плоча и бетонови павета, тротоарни плочи или плочи от естествен камък, които освен това са по-чувствителни към резки температурни промени. Настилките АРТБЕТОН допълнително елиминират проблема с поникването на плевели, а създадените подове са идеални за пътища, пътеки в дворове, пешеходни алеи, пешеходни зони, търговски центрове, хотели, училища, детски градини и увеселителни паркове, които обикновено изискват голяма поддръжка.

Какво е времето за направа на щампован бетон?

В зависимост от сезона и сложността на обекта, екипа от изпълнители на АРТБЕТОН е в състояние да постави около 200 м2 щампован бетон за около 4-5 дни. Бетонът е готов за ходене на следващата сутрин, изрязването на разширителни фуги и лакирането на повърхността обикновено се прави на третия ден, а тежките натоварвания трябва да чакат нормалното втвърдяване и набиране на якост на бетона. Свържете се с техническо лице на АРТБЕТОН, за да разберете повече.

Каква поддръжка изисква щампования бетон?

Настилката може да се поддържа чиста само чрез метене и миене с вода. Препоръчва се периодично да се измива с вода (водоструйка или маркуч + четка) и стандартен неутрален (не киселинен) препарат. Въз основа на типа трафик се препоръчва през годините да се нанесе нов слой защитен лак, за да се запази щампования бетон защитен и красив. На всеки 5-8 години се препоръчва извършването на извънредна поддръжка.

Ако се разлее масло, ще изцапа ли щампования бетон?

При правилно нанесен акрилен лак, инцидентните разливи от масло няма да увредят настилката. Препоръчва се да се почисти разливът от масло с миещ препарат и вода, колкото е възможно по-рано.

Каква трябва да бъде дебелината на щампования бетон?

Дебелината на пода зависи от трафика и вида натоварване, които настилката трябва да издържа. Въз основа на тази информация се определя дебелината на настилката, класа на бетона, който ще се използва, както и арматурата. Като ориентир, дебелината, използвана при нормални условия, е следната: 8-10 см, за пешеходни зони, със заварена мрежа най-малко ф4-20/20; 12-15 см, за автомобилни алеи, с мрежа минимум ф6-20/20 или по-висока. Тези стойности са напълно ориентировъчни и следва да се използват като такива. Основата под щампованата бетонова настилка също е важен компонент. При настилки върху земна основа, следва да имате уплътнена земна основа и уплътнена трошенокаменна основа. Свържете се с техническо лице от АРТБЕТОН за подробности.