АРТБЕТОН превръща Вашите представи в реалност

АРТБЕТОН е Вашия надежден изпълнител, специализиран в направата на декоративни бетонови настилки и подове за индустриални и търговски обекти. Избирайки нас, Вие ще изберете един от първите изпълнители на шлайфани, щамповани и полирани бетони в България. Нашият стремеж е да ви доставим най-новите системи и технологии, свързани с превръщането на бетона във високо естетичен и още по-здрав и дълготраен материал

Системи декоративен бетон

ЩАМПОВАНИ БЕТОНОВИ НАСТИЛКИ

Атрактивен вид, свобода на дизайна, дълготрайност. Щампованият бетон, който изпълняваме, комбинира здравината на монолитния бетон с красотата на различни естествени материали само за част от тяхната стойност

ЩАМПОВАН БЕТОН ПО СТЕНИ

Със системите за вертикално щамповане FLEX-C-MENT постигаме дълбоки стенни текстури с набор от щампи, представляващи различни видове стенна зидария, скали, камъни, тухли и др.

Подови системи за индустриални и търговски обекти

ИНДУСТРИАЛНИ ПОДОВЕ ОТ ШЛАЙФАН БЕТОН

Изпълняваме най-ефикасното решение за подовете на производствени цехове, складови бази, паркинги, вътрешнозаводски пътища, търговски обекти и др.
 

ДИАМАНТЕНО ПОЛИРАНЕ НА БЕТОН, МОЗАЙКИ, МРАМОР

Полираме с машини с диамантени инструменти шлайфани бетонови настилки, мозайки, мрамор до огледален блясък

Реновиране и ремоделиране на бетонови настилки

MICROTOPPING

Стилно, минималистично, съвременно пространство.
Иновативна италианска система за пресъздаване бетонов вид на пода, стените, банята, кухненските мебели.

DECO-CON®

 

 

С новия ни софтуер, може да придобиете представа как ще изглежда Вашата настилка, с различни щампи и цветове.

 

 

 

Защита за Вашия бетонов под от масла и замърсители с EPOXYFLOOR 920 от Stancolac Гърция.

Септември 2019, ГЕОПС Долно Воден


„АРТБЕТОН“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.073-20610-C01 с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране

Начална дата на изпълнение на проекта: 28.09.2020 г.
Крайна дата на изпълнение на проекта: 28.12.2020 г.

–––––––––––––––––-–––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––––-

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.073-20610-C01, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.